Disclaimer voor sumeyraevsen.com

Sumeyra Evsen Miniature Artist (Kamer van Koophandel: 83026622), hierna te noemen Sumeyra Evsen, verleent u hierbij toegang tot sumeyraevsen.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Sumeyra Evsen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op sumeyraevsen.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Sumeyra Evsen Miniature Artist.

Beperkte aansprakelijkheid

Sumeyra Evsen spant zich in om de inhoud van sumeyraevsen.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op sumeyraevsen.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sumeyra Evsen.
In het bijzonder zijn alle prijzen op sumeyraevsen.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op sumeyraevsen.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sumeyra Evsen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sumeyra Evsen.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sumeyra Evsen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.